avg

Privacywet
 
 
 
Privacyverklaring De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die de
privacy en persoonsgegevens beschermt in Nederlanden de hele EU.
Praktijk Paap wil aan die wet voldoen en uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen.

Naast de AVG bestaat er ook de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)
en deze geeft specifieke regels ten aanzien van de privacy binnen de gezondheidszorg.
Deze wet vormt ook de grondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
Hieronder leest u meer over uw rechten en onze plichten ten aanzien van de privacy bescherming.

We verwerken de volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, geboortedatum,
contactgegevens, BSN, verzekeringsgegevens en gegevens betreffende uw gezondheid
die relevant zijn voor uw hulpvraag en de fysiotherapeutische behandeling. 
De gegevens worden verzameld voor de fysiotherapeutische behandeling en
de financiƫle afhandeling daarvan en de geanonimiseerde gegevens worden verzameld
ten behoeve van doelmatigheid en beleid waar de zorgverzekeraars ons toe verplichten. 
 
Er worden niet meer gegevens verzameld dan strikt noodzakelijk om u van goede zorg te kunnen voorzien.
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de fysiotherapeut en andere therapeuten werkzaam bij Praktijk Paap.
We verstrekken uitsluitend gegevens aan andere behandelaars.
Aan derden worden alleen gegevens verstrekt als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven
zoals bijvoorbeeld in het geval van aansprakelijkheid bij een ongeluk, aan een medisch expert.
De gegevens worden 15 jaar bewaard, dit is de termijn die de wet voorschrijft.

U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens.
Als u dit wenst kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar praktijkpaap@hotmail.com
of via het beveiligde contactformulier op de website.
We zullen uw verzoek dan zo snel mogelijk ten uitvoer brengen.

U heeft ook het klachtrecht. Daarvoor wendt u zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hen bereiken op het volgende adres : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
en op die website klikt u op de knop `klacht melden`.Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn, of dat er aanwijzingen zijn
van misbruik van gegevens meldt u het ons via de contactgegevens op de website.